Å bygge hus

Det er viktig for oss i Systemhus å være en aktiv og  konstruktiv samarbeidspartner for deg i din byggeprosess. Uansett om du er en fersk eller erfaren  boligbygger, ønsker vi å være aktive for å sikre kvalitet i alle ledd, og gi deg den tryggheten som du har behov for. Her er litt praktisk informasjon:

  • DET ER SYSTEMHUS sitt ansvar at lover og forskrifter etterfølges.
  • TOMTEBEFARING skjer i felleskap. Våre arkitekter og konsulenter bistår gjerne for best mulig tilpasning av hus på tomt.
  • VÅRE ARKITEKTER har i mange år utviklet hustyper for de aller fleste behov. Kanskje finner du ditt hus blant våre gjennomtenkte standardløsninger. Vi står også til rådighet for spesialtilpasninger av våre hus. Hvis du likevel velger å gå for et arkitekttegnet hus, kan våre dyktige arkitekter absolutt anbefales også til dette.
  • VI GIR BINDENDE PRISTILBUD som garanterer at boligen  leveres etter tegning, med avtalte spesifikasjoner og til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende. Det er mulig å utføre egeninnsats etter nærmere avtale.
  • PÅ KONTRAKTSMØTET avtales alle vesentlige forhold, som pris, garantistillelse og fast dato for overtakelse. Vi gjennom-går kontrakten, en standardkontrakt utarbeidet av norske myndigheter, bransjeorganisasjonene og bankforeningen.
  • BYGGESØKNADEN er en omstendelig prosess som vi tar oss av. Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering og bygging, mens det er vi som har det over-ordnede koordineringsansvaret.
  • PÅ OPPSTARTSMØTET gjennomgår vi hele byggeprosessen inklusive forhold som leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift. Etter dette møtet er det normalt vanskelig å gjøre endringer i leveranse og utførelse.
  • BYGGEPERIODEN DELES OPP I MILEPÆLER med tekniske kontroller etter oppsatt sjekkliste. Vi ivaretar kontinuerlig fuktsikring, avfallshåndtering og støvsuging av boligen for å unngå innbygging av fukt og støv/skitt i konstruksjonen.
  • OVERLEVERING skjer etter felles ferdigbefaring med slutt-kontroll. Du mottar brukerveiledning til boligen med dokumentasjon på produktenes egenskaper og bruksområder. Du får husets energiattest, og vi besørger den offentlig ferdigattesten du må ha før innflytting.
  • VI INNKALLER TIL GARANTIBEFARING etter ett år, der vi gjennomgår boligen med tanke på om det har oppstått feil eller om det er ting som må justeres.