Corporate info

Systemhus Norge er en avdeling i Mestergruppen AS. Mestergruppen AS er et av landets ledende byggekonsern med en omsetning på 2,3 milliarder. Konsernet har salg og virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjeden Byggeriet. Byggerietkjeden har rundt 100 utsalg, og Mestergruppen eier 19 av disse. Huskjedene Mesterhus og Systemhus er også en del av konsernets virksomhet med sine 216 medlemmer, spredt over hele Norge. Dessuten er konsernet en stor aktør med tomte- og prosjektutviklingsaktiviteter over hele Norge.

Systemhus administreres fra kjedekontoret i Bodø. Kjeden er organisert som en frivillig kjede hvor medlemmene er selvstendige byggmestere og entreprenører som har en avtale om å forhandle og bygge Systemhus i sitt geografiske område. Det er forhandlerne som er juridisk part overfor kunden.