Friskere barn med riktig innetemperatur

For varme rom kan gi barna helseplager, sier barnelegen.


Systemhus leverer Friske Hjem. Her kan du lese en artikkel om inneklima og hva det kan bety for velvære og helse.

Friskere barn med riktig innetemperatur