Prisinformasjon

På grunn av Konkurransetilsynets regler vedrørende sentral styring av priser, har Systemhus Norge ingen veiledende priser på våre boliger. Kontakt en av våre forhandlere for nærmere informasjon om priser på husene.

Prisen som du får oppgitt hos våre forhandlere refererer til vår standard leveringsbeskrivelse. Det er viktig at du som kunde setter deg godt inn i leveringsbeskrivelsen slik at du har trygghet for hva som leveres. Husk at det kan være forskjell i leveranseomfanget ved sammenlikning av priser fra andre husleverandører.