Vilkår

Når du besøker Systemhus Norge sine hjemmesider, må du godta nedenstående vilkår uten begrensninger.

Copyright© 2011 Mestergruppen AS.

Innhold
Systemhus Norge sine hjemmesider inneholder informasjon om alle våre hustyper. Alle hustyper forhandles gjennom et forhandlernett som er beskrevet på denne hjemmesiden.

De opplysninger som gis på hjemmesiden er kun ment som førstehånds informasjon, og de må ikke ses på som uttømmende eller som en erstatning til den produktinformasjon som er tilgjengelig fra en autorisert SYSTEMHUS forhandler. Informasjon som gis på hjemmesiden er ikke juridisk bindende.

Den informasjonen som gis på hjemmesiden er ment å være så fullstendig som mulig. Systemhus Norge forbeholder seg dog retten til å gjøre endringer når som helst og uten ytterligere forvarsel.

Foto av hus er i mange tilfeller kundetilpasset og er ofte avvikende fra kataloghus.

Priser på SYSTEMHUS
På hjemmesidene til Systemhus Norge finnes ingen priser på husene. Tilbud på husleveranser gis fra hver enkelt forhandler.

Personlige data fra brukere
Personlige data som mottas via Systemhus Norge sine hjemmeside vil bare bli benyttet til å forbedre de tjenester som SYSTEMHUS tilbyr deg som forbruker. Systemhus Norge gjør alle anstrengelser for å sikre en forsvarlig innsamling, overføring og lagring av personlige data på grunnlag av dataenes karakter. Systemhus Norge vil ikke misbruke dine personlige data ved å sende deg informasjon du ikke har bedt om, eller videreformidle opplysninger til en tredjepart uten din godkjennelse.

Copyright og opphavsrett
Presentasjonen og alt innhold på hjemmesiden er beskyttet av opphavsrettslige regler. Du kan kun benytte informasjon, tekst, bilder og grafikk fra hjemmesiden til private, ikke-kommersielle formål. All gjengivelse, modifisering, overføring, publisering eller annen bearbeidelse til andre formål enn ren beskuelse, er ikke tillatt uten at spesiell skriftlig tillatelse er gitt av Systemhus Norge.

Varemerker
Rettighetene til alle varemerker, logoer og servicemerker benyttet på denne hjemmesiden tilhører Systemhus Norge. Det tillates ingen bruk, permanent nedlastning, kopiering eller distribuering på noen måte av de nevnte objekter uten skriftlig tillatelse fra rettighetshaver.

Hyper-linker
Systemhus Norge hjemmesiden kan inneholde hyper-linker til andre uavhengige nettsteder. Systemhus Norge kan ikke gå god for eller garantere nøyaktigheten eller riktigheten av informasjon relatert til slike hyper-linker eller andre nettsteder, og besøk av andre nettsteder linket til Systemhus Norge hjemmesiden skjer på eget ansvar.

Ingen garanti for innhold
Systemhus Norge tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på denne hjemmesiden er korrekt. Likevel kan ikke nøyaktigheten garanteres, og Systemhus Norge påtar seg ikke ansvar for uriktig, ufullstendig eller mangelfull informasjon på hjemmesiden. Informasjonen presenteres "som den er" uten noen form for garantier.

Begrensning av ansvar
Systemhus Norge fraskriver seg ethvert ansvar for skader relatert til enhver bruk av hjemmesiden, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade forårsaket av virus på ditt datautstyr eller benyttelse av informasjon på hjemmesiden.

Oppdateringsrutiner
Systemhus Norge forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkår når som helst, og du oppfordres derfor til å sjekke vilkårene hver gang du er på hjemmesiden.